eleganckie serwetki


Elegant Christmas

Serwetka ozdobna Lunch 33 x 33 cm - Elegant Christmas

Classic Pattern
SDL002611 cena brutto 4,00 zł

Serwetka ozdobna Lunch 33 x 33 cm - Elegant Christmas

Charming Emblem champagne-gold
558109 cena brutto 4,00 zł

Serwetka ozdobna Lunch 33 x 33 cm - Elegant Christmas

Falling Stars
SDL072509 cena brutto 4,00 zł